Futaken Valley APK APK

Futaken Valley APK ดาวน์โหลด สำหรับ Android 2023

แอพตาม:
Mofu
รุ่น:
v0.031.31 สำหรับ Android
อัปเดตเมื่อ:
ก.ย. 24, 2565
ขนาด:
80 MB
จำเป็นต้องใช้ Android:
Android 5.0+

Futaken Valley is an action platformer-type game. Nene is a futanari girl who loves mushrooms, during her journey she falls into a valley. Nene's goal is to escape from there and reach her destination, the mushroom village.

How to Download And Install Futaken Valley APK for Android

  • This APK is only available from third-party sources. Once you identify a reputable source, you can follow these simple steps to install it on your phone:
  • Download & Grant Permissions. This application will require several permissions to work correctly. You can follow the prompts to grant the necessary permissions.
  • Open the App for Set-Up. Once you install the app, you will resize your notch to the desired size & then follow the on-screen instructions to complete the set-up process. You can use the slider to increase or decrease the size of your notch.
  • Enable the App to Run in the Background. You must toggle the "Feature Not Turned" option to the "On" position in your phone's Settings. This will ensure that the app can continue to run even when you're not actively using it.
  • Choose Your Toggles. After you're done with the set-up, you can choose which toggles you want to have in your Futaken Valley APK. This APK supports Bluetooth earbuds & phone charging animations.